O firmie

OSU „Jankes” został wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w dniu2013.10.11 pod 

numerem ewidencyjnym 2.04/00115/2013

Pozwolenia na utworzenie baz szkoleniowych

1.Baza Konin -– potwierdzenie nr NC- 601-177/1/13 z dnia 12 czerwca 2013r wydane przez 

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

2. Baza Szczecin – potwierdzenie nr NC- 601-177/2/13 z dnia 17 września 2013r wydane 

przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

3. Baza Turek – potwierdzenie nr NC- 601-177/3/13 z dnia 23 września 2013r wydane przez 

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie