Oferta szkoleniowa

Projekt "Nowy zawód-nowe perspektywy "   terminy egzaminów  w Szczecinie

Egzamin praktyczny w zakresie Operatora koparko-ładowarki III kl. uprawnień:

miejsce: Port Szczecin  Brama nr 1  ul.

Księżnej Anny 11, 70-671 Szczecin

termin: 24.02.2017r.( piątek)

godzina 8:00

 

Egzamin praktyczny w zakresie Operatora wózka widłowego:

miejsce: Port Szczecin  Brama nr 1  ul.

Księżnej Anny 11, 70-671 Szczecin

termin: 24.02.2017r. ( piątek)

godzina 10:00

 

Egzamin teoretyczny  w zakresie Operatora koparko-ładowarki III kl. uprawnień:

miejsce: Centrum Szkoleniowe ul. Wieniawskiego 1A  

Szczecin

termin: 25.02.2017r. ( sobota)

godzina 8:00

 

Egzamin teoretyczny  w zakresie Operatora wózka widłowego:

miejsce: Centrum Szkoleniowe ul. Wieniawskiego 1A  

Szczecin

termin: 25.02.2017r. ( sobota)

godzina 8:00

 

______________________________________________________________________________

NA OPERATORA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH STOSOWANYCH PRZY 

ROBOTACH ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH

DO OBSŁUGI KTÓRYCH WYMAGANE JEST ODBYCIE SZKOLENIA

I UZYSKANIE POZYTYWNEGO WYNIKU ZE SPRAWDZIANU

Po zdaniu egzaminu państwowego, który kończy każdy rodzaj kursu, uczestnik uzyskuje świadectwo 

ukończenia kursu oraz stosowne uprawnienia, które potwierdza wpis w książce operatora.

Książeczkę operatora z wpisanymi specjalnościami wydaje Instytut Mechanizacji Budownictwa i 

Górnictwa Skalnego w Warszawie

l.p. nazwa maszyny lub urządzenia klasa określona w świadectwie
1 koparkoładowarki III
2 koparki jednonaczyniowe III , II , I
3 ładowarki jednonaczyniowe III,II , I
4 spycharki III,II,I
5 pogłębiarki ssące śródlądowe III
6 przecinarki do nawierzchni dróg III
7 zagęszczarki i ubijaki wibracyjne III
8 piły mechaniczne do ścinki drzew III
9 wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne III
10 betoniarki III
11 pompy do mieszanki betonowej III
12 agregaty tynkarskie III
13 skrapiarki do nawierzchni bitumicznych III,II
14 maszyny do produkcji,sortowania i uszlachetniania kruszyw III,II
15 zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych III,II
16 walce drogowe III,II
17 maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych III,II
18 równiarki III,II,I
19 zespoły maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych III,II,I
20 frezarki do nawierzchni dróg III,II,I
21 sprężarki przewoźne III,II,I
22 elektrownie polowe III,II,I
23 wiertnice do kotwi -------
24 narzędzia udarowe ręczne -------
25 wielozadaniowe nośniki osprzętów ----------
26 rusztowania budowlano montażowe ---------

Warunki przyjęcia na w/w kursy kl. III 

 • Ukończone 18 lat 
 • Świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność do zawodu operatora w poszczególnych specjalnościach 
 • Posiadanie uprawnień min kl. III w innej specjalności zezwalającej na zmianę 
 • Praktyka jako pomocnik operatora w specjalności, o którą się ubiega 

Warunki przyjęcia na w/w kursy kl. III -zmiana specjalności 

 • Posiadanie uprawnień min kl. III w innej specjalności zezwalającej na zmianę 
 • Świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność do zawodu operatora w poszczególnych specjalnościach 

Warunki przyjęcia na w/w kursy kl. II 

 • Posiadanie uprawnień kl. III oraz co najmniej jeden rok pracy od czasu uzyskania uprawnień kl. III 
 • Znajomość maszyn objętych kl. II
 • Świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność do zawodu operatora w poszczególnych specjalnościach 

Warunki przyjęcia na w/w kursy kl. I 

 • Posiadanie uprawnień kl. II oraz co najmniej dwa lata pracy od czasu uzyskania uprawnień kl. II 
 • Znajomość maszyn objętych kl. I 
 • Swiadectwo lekarskie stwierdzające przydatność do zawodu operatora w poszczególnych specjalnościach

Szkolenia weekendowe

Ośrodek Szkoleniowo Usługowy „Jankes” we Włocławku organizuje kursy na operatorów maszyn budowlanych i drogowych w systemie weekendowym.

 • koparkoładowarki klasa III /wszystkie typy/
 • koparki jednonaczyniowe klasa III ,klasa II, klasa I
 • ładowarki jednonaczyniowe klasa III, klasa II, klasa I
 • spycharki klasa III+klasa II+klasa I
 • walce drogowe klasa III+klasa II
 • wielozadaniowe nośniki osprzętów
 • inne maszyny budowlane i drogowe

Zajęcia na w/w specjalności odbywają się:

 • piątek od godziny 16.00
 • sobota i niedziela od godziny 8.00